Soru:

8. Aşağıdaki tabloda M ve N kentlerinin, bazı tarihlerde ya- şadığı gündüz süreleri verilmiştir. Gündüz Süreleri (saat) 21 23 Ke

8.
Aşağıdaki tabloda M ve N kentlerinin, bazı tarihlerde ya-
şadığı gündüz süreleri verilmiştir.
Gündüz Süreleri (saat)
21
23
Kent
21
Mart
Haziran
Eylül
Aralık
M
12
8
12
16
N
12
18
12
6
Buna göre, bu kentlerle ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi kesin doğrudur?
A) Ekvator'a olan uzaklıkları aynıdır.
B) Yarım küreleri aynıdır.
C) Ekinoks tarihlerinde güneş ışınlarını aynı açı ile alırlar.
D) M kenti Kuzey Yarım Küre'dedir.
E) N kentinin çizgisel hızı M kentinden daha azdır.
2212TG0122

8. Aşağıdaki tabloda M ve N kentlerinin, bazı tarihlerde ya- şadığı gündüz süreleri verilmiştir. Gündüz Süreleri (saat) 21 23 Kent 21 Mart Haziran Eylül Aralık M 12 8 12 16 N 12 18 12 6 Buna göre, bu kentlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesin doğrudur? A) Ekvator'a olan uzaklıkları aynıdır. B) Yarım küreleri aynıdır. C) Ekinoks tarihlerinde güneş ışınlarını aynı açı ile alırlar. D) M kenti Kuzey Yarım Küre'dedir. E) N kentinin çizgisel hızı M kentinden daha azdır. 2212TG0122