Soru:

8. Aşağıdaki tabloda üç merkez ve bu merkezlere ait mut- lak ve bağıl nem bilgileri verilmiştir. Mutlak nem Bağıl nem (gr/m³) Me

8. Aşağıdaki tabloda üç merkez ve bu merkezlere ait mut-
lak ve bağıl nem bilgileri verilmiştir.
Mutlak nem Bağıl nem
(gr/m³)
Merkezler
(%)
|
5,7
100
||
3,2
100
|||
2,5
100
Bu merkezlerdeki mutlak nem miktarlarının farklı ol-
masına rağmen bağıl nem oranlarının % 100 olması
aşağıdakilerden hangisinin farklı olmasıyla açıklana-
bilir?
A) Sıcaklık değerlerinin
B) Toprak yapılarının
e) Bitki örtülerinin
DY Güneşlenme sürelerinin
E) Hakim rüzgâr yönlerinin

8. Aşağıdaki tabloda üç merkez ve bu merkezlere ait mut- lak ve bağıl nem bilgileri verilmiştir. Mutlak nem Bağıl nem (gr/m³) Merkezler (%) | 5,7 100 || 3,2 100 ||| 2,5 100 Bu merkezlerdeki mutlak nem miktarlarının farklı ol- masına rağmen bağıl nem oranlarının % 100 olması aşağıdakilerden hangisinin farklı olmasıyla açıklana- bilir? A) Sıcaklık değerlerinin B) Toprak yapılarının e) Bitki örtülerinin DY Güneşlenme sürelerinin E) Hakim rüzgâr yönlerinin