Soru:

8. Bitkiler üz 6. Atmosfer basinci yere ve zamana bağlı olarak değişken- lik göstermektedir. Ormany Kış ayle rina ne 60° IV 30°

8.
Bitkiler üz
6. Atmosfer basinci yere ve zamana bağlı olarak değişken-
lik göstermektedir.
Ormany
Kış ayle
rina ne
60°
IV
30°
Yazr
katki
0°
Inse
30°
Yukar
kiler
60°
TIL
AN
Buna göre, yılın tamamında haritadaki hangi ok yön-
lerinde hareket edilirse, hava basıncında sürekli artış
meydana geleceği söylenebilir?
9.
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve v
E) I, III ve v

8. Bitkiler üz 6. Atmosfer basinci yere ve zamana bağlı olarak değişken- lik göstermektedir. Ormany Kış ayle rina ne 60° IV 30° Yazr katki 0° Inse 30° Yukar kiler 60° TIL AN Buna göre, yılın tamamında haritadaki hangi ok yön- lerinde hareket edilirse, hava basıncında sürekli artış meydana geleceği söylenebilir? 9. A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve v E) I, III ve v