Soru:

8. Bütün şehirler ilksel kuruluş nedenlerine dayalı olarak orta- ya çıkarlar. Bu nedenler zamanla ortadan kalktığında bazı şehir

8.
Bütün şehirler ilksel kuruluş nedenlerine dayalı olarak orta-
ya çıkarlar. Bu nedenler zamanla ortadan kalktığında bazı
şehirler eski önemini kaybettiği gibi, ortaya çıkan şehir yeni
fonksiyonlarla gelişerek büyümeye de devam edebilir. Örne-
ğin gümüş y

8. Bütün şehirler ilksel kuruluş nedenlerine dayalı olarak orta- ya çıkarlar. Bu nedenler zamanla ortadan kalktığında bazı şehirler eski önemini kaybettiği gibi, ortaya çıkan şehir yeni fonksiyonlarla gelişerek büyümeye de devam edebilir. Örne- ğin gümüş yataklarına bağlı olarak kurulan Gümüşhane gü- nümüzde bu fonksiyondan yoksun küçük bir kent olarak kal- mıştır. Selçukluların denize açılan kapısı niteliğinde olan Alan- ya ise bugün turizmle birlikte büyük bir gelişme kaydetmiş- tir. Buna göre; I. Göreceli konum II. Hammadde kaynakları III. Yükselti değeri özelliklerinden hangilerinin yerleşmelerin zamanla bü- yümesinde ya da küçülmesinde doğrudan önemli bir et- kiye sahip olduğu söylenebilir? A) I ve II B) Yalnız I C) Yalnız II D) I ve III E) II ve III

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap