Soru:

8. Bütün şehirler ilksel kuruluş nedenlerine dayalı olarak orta- ya çıkarlar. Bu nedenler zamanla ortadan kalktığında bazı şehir

8.
Bütün şehirler ilksel kuruluş nedenlerine dayalı olarak orta-
ya çıkarlar. Bu nedenler zamanla ortadan kalktığında bazı
şehirler eski önemini kaybettiği gibi, ortaya çıkan şehir yeni
fonksiyonlarla gelişerek büyümeye de devam edebilir. Örne-
ğin gümüş yataklarına bağlı olarak kurulan Gümüşhane gü-
nümüzde bu fonksiyondan yoksun küçük bir kent olarak kal-
mıştır. Selçukluların denize açılan kapısı niteliğinde olan Alan-
ya ise bugün turizmle birlikte büyük bir gelişme kaydetmiş-
tir.
Buna göre;
I. Göreceli konum
II. Hammadde kaynakları
III. Yükselti değeri
özelliklerinden hangilerinin yerleşmelerin zamanla bü-
yümesinde ya da küçülmesinde doğrudan önemli bir et-
kiye sahip olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III

8. Bütün şehirler ilksel kuruluş nedenlerine dayalı olarak orta- ya çıkarlar. Bu nedenler zamanla ortadan kalktığında bazı şehirler eski önemini kaybettiği gibi, ortaya çıkan şehir yeni fonksiyonlarla gelişerek büyümeye de devam edebilir. Örne- ğin gümüş yataklarına bağlı olarak kurulan Gümüşhane gü- nümüzde bu fonksiyondan yoksun küçük bir kent olarak kal- mıştır. Selçukluların denize açılan kapısı niteliğinde olan Alan- ya ise bugün turizmle birlikte büyük bir gelişme kaydetmiş- tir. Buna göre; I. Göreceli konum II. Hammadde kaynakları III. Yükselti değeri özelliklerinden hangilerinin yerleşmelerin zamanla bü- yümesinde ya da küçülmesinde doğrudan önemli bir et- kiye sahip olduğu söylenebilir? A) I ve II B) Yalnız I C) Yalnız II D) I ve III E) II ve III