Soru:

8. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yere kalıcı şekilde yerleşmesine ya da geçici

8. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri
terk ederek başka bir yere kalıcı şekilde yerleşmesine
ya da geçici şekilde yer değiştirmesine göç denir.
Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenleri arasında
sayılamaz?
A) Siyasi baskılar
B) iş imkânları
C) Doğal zenginlikler
D) Gelir dengesizliği
E) Toprakların miras yoluyla parçalanması

8. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yere kalıcı şekilde yerleşmesine ya da geçici şekilde yer değiştirmesine göç denir. Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenleri arasında sayılamaz? A) Siyasi baskılar B) iş imkânları C) Doğal zenginlikler D) Gelir dengesizliği E) Toprakların miras yoluyla parçalanması