Soru:

8. Kadın ktığım gün Türk milleti- ran yüksek uvvete, bu hangisiyle Aşağıda bir ülkenin 2019 yılına ait nüfus piramidi verilmişti

8.
Kadın
ktığım gün
Türk milleti-
ran yüksek
uvvete, bu
hangisiyle
Aşağıda bir ülkenin 2019 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.
100+
Erkek
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
2
3
4
5
3
5
4
2 1 0 0 1
Nüfus (milyon)
Eli etkile-
ina yön
doğaya
Bu piramitteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?
an üze-
A) Aktif ve yaşlı nüfus oranının çok yüksek olduğuna
B) Nüfus artış hızının az, ölüm oranının çok olduğuna
C) Ülkede kadın başına düşen çocuk sayısının az olduğu-
na
ulaşım
1 kar-
tralleri
D) Toplam nüfus içinde olgun ve yaşlı nüfusun fazla oldu-
ğuna
E) Kadınların çalışma hayatına katılımının yüksek olduğu-
na
r, so-
akte-
9.
Aşağıdaki haritada bazı alanlar taralı olarak qösterilmiştir.

8. Kadın ktığım gün Türk milleti- ran yüksek uvvete, bu hangisiyle Aşağıda bir ülkenin 2019 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. 100+ Erkek 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 2 3 4 5 3 5 4 2 1 0 0 1 Nüfus (milyon) Eli etkile- ina yön doğaya Bu piramitteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakiler- den hangisine ulaşılamaz? an üze- A) Aktif ve yaşlı nüfus oranının çok yüksek olduğuna B) Nüfus artış hızının az, ölüm oranının çok olduğuna C) Ülkede kadın başına düşen çocuk sayısının az olduğu- na ulaşım 1 kar- tralleri D) Toplam nüfus içinde olgun ve yaşlı nüfusun fazla oldu- ğuna E) Kadınların çalışma hayatına katılımının yüksek olduğu- na r, so- akte- 9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taralı olarak qösterilmiştir.