Soru:

8. Türkiye'deki kırsal yerleşmeler sınıflandırılırken; 1. ekonomik faaliyetler, II. yerleşimin sürekliliği, III. yerleşme dokusu

8.
Türkiye'deki kırsal yerleşmeler sınıflandırılırken;
1. ekonomik faaliyetler,
II. yerleşimin sürekliliği,
III. yerleşme dokusu,
IV. yerleşim alanının yüzölçümü,
V coğrafi konum
kriterlerinden hangileri kullanılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) IV ve V
C) Yalnız III

8. Türkiye'deki kırsal yerleşmeler sınıflandırılırken; 1. ekonomik faaliyetler, II. yerleşimin sürekliliği, III. yerleşme dokusu, IV. yerleşim alanının yüzölçümü, V coğrafi konum kriterlerinden hangileri kullanılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) IV ve V C) Yalnız III