Soru:

8. TYT/ Sosyal Bilimler 5. Izmir'in Limantepe ve Baklatepe höyüklerinde gerçekleşti- rilen arkeolojik kazılarda bir ön giriş ile

8.
TYT/ Sosyal Bilimler
5.
Izmir'in Limantepe ve Baklatepe höyüklerinde gerçekleşti-
rilen arkeolojik kazılarda bir ön giriş ile gerisinde dikdört-
gen bir salondan oluşan "megaron" tipi evler bulunmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sa-
yılabilir?
A) Bölgenin madenler açısından zengin olduğunun
B) Yerleşik bir yaşamın söz konusu olduğunun
C) Tarih Öncesi devirlerin sona erdiğinin
D) Farklı dini inanışların görüldüğünün
E) Bölgede kolonicilik faaliyetlerinin yaygın olduğunun
i kay
C

8. TYT/ Sosyal Bilimler 5. Izmir'in Limantepe ve Baklatepe höyüklerinde gerçekleşti- rilen arkeolojik kazılarda bir ön giriş ile gerisinde dikdört- gen bir salondan oluşan "megaron" tipi evler bulunmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sa- yılabilir? A) Bölgenin madenler açısından zengin olduğunun B) Yerleşik bir yaşamın söz konusu olduğunun C) Tarih Öncesi devirlerin sona erdiğinin D) Farklı dini inanışların görüldüğünün E) Bölgede kolonicilik faaliyetlerinin yaygın olduğunun i kay C