Soru:

8 ve 9. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız. Aşağıdaki topoğrafya haritasında bir yöreye ait arazi kulla- nimi gösteri

8 ve 9. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız.
Aşağıdaki topoğrafya haritasında bir yöreye ait arazi kulla-
nimi gösterilmiştir.
L
LIMIT YAYINLARI
300 m
350
3
3 km
0
Kent Alani
Gübre Fabrikası
Karayolu
Akarsu
8.
Yer şekillerinin rüzgarlara yön verici etkisi göz önüne
alınırsa k kentinin yıllık rüzgår frekans gülünün aşağ-
dakilerden hangisi gibi olduğu söylenebilir?
K
A)
B
B
ti
B
D
G
G
D)
B
B
G
G
E)
G
Coğrafya Soru Bankası

8 ve 9. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız. Aşağıdaki topoğrafya haritasında bir yöreye ait arazi kulla- nimi gösterilmiştir. L LIMIT YAYINLARI 300 m 350 3 3 km 0 Kent Alani Gübre Fabrikası Karayolu Akarsu 8. Yer şekillerinin rüzgarlara yön verici etkisi göz önüne alınırsa k kentinin yıllık rüzgår frekans gülünün aşağ- dakilerden hangisi gibi olduğu söylenebilir? K A) B B ti B D G G D) B B G G E) G Coğrafya Soru Bankası