Soru:

80. Günümüzde doğal ve beşerî nedenlere bağlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinde sıcak çatışma bölgeleri oluşmuştur. Bu bölgeler

80. Günümüzde doğal ve beşerî nedenlere bağlı olarak
dünyanın çeşitli yerlerinde sıcak çatışma bölgeleri
oluşmuştur. Bu bölgelerden biri de tarih boyunca
stratejik önemini koruyan Ortadoğu'dur.
Ortadoğu'da yaşanan aşağıdaki durumlardan
hangisi, Türkiye'yle bölgedeki bazı ülkeler ara-
sında sorun oluşturabilmektedir?
A) Toprakların paylaşımı
B) Önemli ulaşım yollarının kontrolü
Akarsu kaynaklarının kullanımı
D) Maden kaynaklarının paylaşımı
Petrol ve doğal gaz kaynaklarının paylaşımı
Suriye-Trak
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
24
S

80. Günümüzde doğal ve beşerî nedenlere bağlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinde sıcak çatışma bölgeleri oluşmuştur. Bu bölgelerden biri de tarih boyunca stratejik önemini koruyan Ortadoğu'dur. Ortadoğu'da yaşanan aşağıdaki durumlardan hangisi, Türkiye'yle bölgedeki bazı ülkeler ara- sında sorun oluşturabilmektedir? A) Toprakların paylaşımı B) Önemli ulaşım yollarının kontrolü Akarsu kaynaklarının kullanımı D) Maden kaynaklarının paylaşımı Petrol ve doğal gaz kaynaklarının paylaşımı Suriye-Trak TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 24 S