Soru:

82 Türkiye'nin yer şekilleri ve jeolojik yapısıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Delta ovaları

82
Türkiye'nin yer şekilleri ve jeolojik yapısıyla
ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Delta ovaları son jeolojik zamanda oluşmuştur.
B) Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları masif
kütle özelliği taşır.
C) Batı Anadolu'daki dağların birçoğu kırıklı dağ
türündedir.
D) Taşeli ve Teke platoları karstik oluşumludur.
E) Güneydoğu Anadolu'daki Karacadağ, kalkan tipi
volkan özelliğindedir
.

82 Türkiye'nin yer şekilleri ve jeolojik yapısıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Delta ovaları son jeolojik zamanda oluşmuştur. B) Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları masif kütle özelliği taşır. C) Batı Anadolu'daki dağların birçoğu kırıklı dağ türündedir. D) Taşeli ve Teke platoları karstik oluşumludur. E) Güneydoğu Anadolu'daki Karacadağ, kalkan tipi volkan özelliğindedir .