Soru:

9. 1. En uzun kara sinirini oluşturur. II. Belirlenen en eski sinirdir. III. Büyük kısmi su bölümü çizgilerinden geçer. Türkiye'

9.
1. En uzun kara sinirini oluşturur.
II. Belirlenen en eski sinirdir.
III. Büyük kısmi su bölümü çizgilerinden geçer.
Türkiye'nin sınır özellikleri dikkate alındığında, yuka-
rıdakilerden hangileri
Türkiye-İran sınırına aittir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Dve 11
E) II ve III
(KPSS-2017)
Coğrafyanın Kara Kutusu
MAL YAYINLARI INFORMAL YAYINLARI INI

9. 1. En uzun kara sinirini oluşturur. II. Belirlenen en eski sinirdir. III. Büyük kısmi su bölümü çizgilerinden geçer. Türkiye'nin sınır özellikleri dikkate alındığında, yuka- rıdakilerden hangileri Türkiye-İran sınırına aittir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III Dve 11 E) II ve III (KPSS-2017) Coğrafyanın Kara Kutusu MAL YAYINLARI INFORMAL YAYINLARI INI