Soru:

9. 1. Tarım alanlarının nadasa bırakılması II.) Tarım arazilerinin eğime dik sürülmesi III. Meralarda aşırı otlatmanın yapılması

9.
1. Tarım alanlarının nadasa bırakılması
II.) Tarım arazilerinin eğime dik sürülmesi
III. Meralarda aşırı otlatmanın yapılması
M. Eğimli tarım arazilerinin basamaklandırılması
Yukarıdakilerden hangileri erozyona yol açan fak-
törler arasında gösterilebilir?
A) I ve II
B) I e III
D) Il ve IV
Il ve III
E) II e IV
15

9. 1. Tarım alanlarının nadasa bırakılması II.) Tarım arazilerinin eğime dik sürülmesi III. Meralarda aşırı otlatmanın yapılması M. Eğimli tarım arazilerinin basamaklandırılması Yukarıdakilerden hangileri erozyona yol açan fak- törler arasında gösterilebilir? A) I ve II B) I e III D) Il ve IV Il ve III E) II e IV 15