Soru:

9 8. Nüfusun; doğumlar ve ölümler arasındaki farka bağlı, doğal yollardan hızla arttığı ülkelerde ekonomik kal- kinma hızı düşük

9
8.
Nüfusun; doğumlar ve ölümler arasındaki farka bağlı,
doğal yollardan hızla arttığı ülkelerde ekonomik kal-
kinma hızı düşük seviyelerdedir.
1. Görsel
II. Görsel
Yukarıdaki görsellerden l.'sinde Fransa'nın Alsace
Bölgesi'ndeki üzüm bağlarına sahip bir kırsal yerleş-
me gösterilirken II. görselde ise Namibya'daki meyve
bahçelerine sahip bir kırsal yerleşme verilmiştir.
Buna göre bu kırsal yerleşmelerin bulunduğu ül-
kelerin sosyo-ekonomik özellikleriyle ilgili aşağı-
daki yorumlardan hangisi doğru olmaz?
A) 1. görselin ait olduğu ülkede kentli nüfus oranı kırsal
nüfus oranından fazladır.
B) II. görselin ait olduğu ülkede ihracatın ithalatı karşı-
lama oranı düşüktür.
C) I. görselin ait olduğu ülkede iş istihdam alanları ge-
niş, işsizlik oranları düşüktür.
D) II. görselin ait olduğu ülkede çalışan nüfusun sek-
törel dağılımında birincil ekonomik faaliyetler ön
plandadır.
E). görselin ait olduğu ülkede tarımın toplam milli ge-
lir içindeki payı fazladır.
min

9 8. Nüfusun; doğumlar ve ölümler arasındaki farka bağlı, doğal yollardan hızla arttığı ülkelerde ekonomik kal- kinma hızı düşük seviyelerdedir. 1. Görsel II. Görsel Yukarıdaki görsellerden l.'sinde Fransa'nın Alsace Bölgesi'ndeki üzüm bağlarına sahip bir kırsal yerleş- me gösterilirken II. görselde ise Namibya'daki meyve bahçelerine sahip bir kırsal yerleşme verilmiştir. Buna göre bu kırsal yerleşmelerin bulunduğu ül- kelerin sosyo-ekonomik özellikleriyle ilgili aşağı- daki yorumlardan hangisi doğru olmaz? A) 1. görselin ait olduğu ülkede kentli nüfus oranı kırsal nüfus oranından fazladır. B) II. görselin ait olduğu ülkede ihracatın ithalatı karşı- lama oranı düşüktür. C) I. görselin ait olduğu ülkede iş istihdam alanları ge- niş, işsizlik oranları düşüktür. D) II. görselin ait olduğu ülkede çalışan nüfusun sek- törel dağılımında birincil ekonomik faaliyetler ön plandadır. E). görselin ait olduğu ülkede tarımın toplam milli ge- lir içindeki payı fazladır. min