Soru:

9. Aşağıda 40° kuzey enlemi üzerinde bulunan üç mer- kezde aynı anda Güneş'in ufuk düzlemindeki konum- ları gösterilmiştir. Doğu

9. Aşağıda 40° kuzey enlemi üzerinde bulunan üç mer-
kezde aynı anda Güneş'in ufuk düzlemindeki konum-
ları gösterilmiştir.
Doğu
Bati
Bati
Doğu
K
L
Batı
Doğu
M
Bu merkezlerle ilgili,
I. K merkezi, L ve M merkezlerine göre daha do-
ğuda yer alır.
II. Başlangıç meridyenine en yakın olan merkez
M'dir.
III. L merkezi, K ve M merkezlerinin arasında yer
alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
D) II ve III
C) I e III
E) I, II ve 111

9. Aşağıda 40° kuzey enlemi üzerinde bulunan üç mer- kezde aynı anda Güneş'in ufuk düzlemindeki konum- ları gösterilmiştir. Doğu Bati Bati Doğu K L Batı Doğu M Bu merkezlerle ilgili, I. K merkezi, L ve M merkezlerine göre daha do- ğuda yer alır. II. Başlangıç meridyenine en yakın olan merkez M'dir. III. L merkezi, K ve M merkezlerinin arasında yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III C) I e III E) I, II ve 111