Soru:

9. Aşağıda verilen tarihî olaylardan hangisi İslam'ın tebliğ (duyuru) amacına uygun olan bir davranışı göstermektedir? A) Hz. Mu

9. Aşağıda verilen tarihî olaylardan hangisi İslam'ın
tebliğ (duyuru) amacına uygun olan bir davranışı
göstermektedir?
A) Hz. Muhammed döneminde yaşamış, onu gör-
müş ve ona inanmış insanlara sahabe denir.
B) Müslümanlar ilk olarak Medine'ye hicret etmiş-
lerdir.
C) Hz. Ömer ve Hz. Hamza'nın İslam'ı kabul etmesi
Müslümanlara büyük moral ve güç vermiştir.
D) Hz. Muhammed Medine'ye hicretinden sonra
ilk iş olarak yabancı ülkelere davet mektupları
göndermiştir.
E) Mahallî lehçe farklılıklarının etkisiyle Kur'an
bazen farklı telaffuz edilmektedir.

9. Aşağıda verilen tarihî olaylardan hangisi İslam'ın tebliğ (duyuru) amacına uygun olan bir davranışı göstermektedir? A) Hz. Muhammed döneminde yaşamış, onu gör- müş ve ona inanmış insanlara sahabe denir. B) Müslümanlar ilk olarak Medine'ye hicret etmiş- lerdir. C) Hz. Ömer ve Hz. Hamza'nın İslam'ı kabul etmesi Müslümanlara büyük moral ve güç vermiştir. D) Hz. Muhammed Medine'ye hicretinden sonra ilk iş olarak yabancı ülkelere davet mektupları göndermiştir. E) Mahallî lehçe farklılıklarının etkisiyle Kur'an bazen farklı telaffuz edilmektedir.