Soru:

9. Aşağıdaki grafiklerde K ve Lülkelerinde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı verilmiştir. 1 Külkesi L ülkesi

9. Aşağıdaki grafiklerde K ve Lülkelerinde çalışan nüfusun
ekonomik faaliyet kollarına dağılımı verilmiştir.
1
Külkesi
L ülkesi
% 2
% 22
% 78
% 67
Tarım
Sanayi
Hizmetler
Bu ülkelerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet
gruplarına dağılımındaki farklılığın temel
nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelişmişlik düzeylerinin farklı olması
B) Iklim koşullarının farklılık göstermesi
C) Tarimsal alan miktarının farklı olması
D) Tüketici nüfus miktarının farklı olması
E) Yer altı kaynaklarının rezervinin farklılık göstermesi

9. Aşağıdaki grafiklerde K ve Lülkelerinde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı verilmiştir. 1 Külkesi L ülkesi % 2 % 22 % 78 % 67 Tarım Sanayi Hizmetler Bu ülkelerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına dağılımındaki farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişmişlik düzeylerinin farklı olması B) Iklim koşullarının farklılık göstermesi C) Tarimsal alan miktarının farklı olması D) Tüketici nüfus miktarının farklı olması E) Yer altı kaynaklarının rezervinin farklılık göstermesi