Soru:

9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak renklendirilmiştir. Buna göre taranan alanlarla görülecek afetler ile ilgili olarak

9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak renklendirilmiştir.
Buna göre taranan alanlarla görülecek afetler ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştis?
A)
Yer kabuğundaki kırklar depremlere neden olur.
B)
Heyelan afetine sık rastlanır.
C)
Kuraklık ve yağış azlığı erozyona neden olmak-
tadır.
D)
En sık görülen doğal afet kaya düşmesidir.
E)
Çığ afeti çok sık görülür.

9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak renklendirilmiştir. Buna göre taranan alanlarla görülecek afetler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştis? A) Yer kabuğundaki kırklar depremlere neden olur. B) Heyelan afetine sık rastlanır. C) Kuraklık ve yağış azlığı erozyona neden olmak- tadır. D) En sık görülen doğal afet kaya düşmesidir. E) Çığ afeti çok sık görülür.