Soru:

9. Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösterilmiş- tir. r üzerinde dan aşağı arı doğru oluşan yaygin II www.krakademi

9.
Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösterilmiş-
tir.
r üzerinde
dan aşağı
arı doğru
oluşan
yaygin
II
www.krakademi.com
Ekvator
ganik
IV
mad-
dur.
or-
Bu yerlerden hangisi yoğun nüfuslu yerler arasında
gösterilemez?
B) II
A) 1
C) IU
D) IV
EV
nin

9. Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösterilmiş- tir. r üzerinde dan aşağı arı doğru oluşan yaygin II www.krakademi.com Ekvator ganik IV mad- dur. or- Bu yerlerden hangisi yoğun nüfuslu yerler arasında gösterilemez? B) II A) 1 C) IU D) IV EV nin