Soru:

9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de sıcaklık ko- şullarının yerleşmeler üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir? A) K

9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de sıcaklık ko-
şullarının yerleşmeler üzerindeki etkisine örnek
olarak gösterilebilir?
A) Karstik platoların seyrek nüfuslu olması
B) Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki konutların
genellikle çatısız dam şeklinde olması Sic. Oldu
C) Akarsu kenarlarının ve alüvval ovaların sık nüfus-
lu olması
D) Büyük şehirlerin nüfusunun göçlerle sürekli art-
masi
E) Doğu Karadeniz'de dağınık dokulu kırsal yerleş-
melerin görülmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de sıcaklık ko- şullarının yerleşmeler üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir? A) Karstik platoların seyrek nüfuslu olması B) Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki konutların genellikle çatısız dam şeklinde olması Sic. Oldu C) Akarsu kenarlarının ve alüvval ovaların sık nüfus- lu olması D) Büyük şehirlerin nüfusunun göçlerle sürekli art- masi E) Doğu Karadeniz'de dağınık dokulu kırsal yerleş- melerin görülmesi