Soru:

9. Bir akarsuyun taşıdığı su miktarında yıl içerisinde çok fazla değişiklik olmuyorsa bu tip akarsulara rejimi düzen- li akarsul

9.
Bir akarsuyun taşıdığı su miktarında yıl içerisinde çok
fazla değişiklik olmuyorsa bu tip akarsulara rejimi düzen-
li akarsular denir.
Buna göre, harita üzerinde işaretlenmiş merkezlerin
hangisindeki akarsuların rejimi düzenlidir?
A) 1 B) 11 C) III D) IV E) V

9. Bir akarsuyun taşıdığı su miktarında yıl içerisinde çok fazla değişiklik olmuyorsa bu tip akarsulara rejimi düzen- li akarsular denir. Buna göre, harita üzerinde işaretlenmiş merkezlerin hangisindeki akarsuların rejimi düzenlidir? A) 1 B) 11 C) III D) IV E) V