Soru:

9. Çalışan nüfusun ekonomik iaalivet kollarına dağılışına bakı- larak ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilgili çıkarımlar yapi-

9.
Çalışan nüfusun ekonomik iaalivet kollarına dağılışına bakı-
larak ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilgili çıkarımlar yapi-
labilmektedir.
Bir ülkede;
I. sanayi çalışanlarının oranının tarım sektöründen fazla ol-
masi,
II madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapılması,
al
hizmetler sektöründeki istihdamın tarımdan çok olması
özelliklerinden hangileri bu ülkenin kesin olarak geliş-
miş olduğunu kanıtlar?
A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnizi
Confer fren
D) Yalnız II
EY Yalnız III
SOSYAL BİLİMLER

9. Çalışan nüfusun ekonomik iaalivet kollarına dağılışına bakı- larak ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilgili çıkarımlar yapi- labilmektedir. Bir ülkede; I. sanayi çalışanlarının oranının tarım sektöründen fazla ol- masi, II madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapılması, al hizmetler sektöründeki istihdamın tarımdan çok olması özelliklerinden hangileri bu ülkenin kesin olarak geliş- miş olduğunu kanıtlar? A) I ve II B) II ve III C) Yalnizi Confer fren D) Yalnız II EY Yalnız III SOSYAL BİLİMLER