Soru:

9. Gelişmiş ülkelerde kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar di- kilerek sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri yürütülmektedir.

9.
Gelişmiş ülkelerde kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar di-
kilerek sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri yürütülmektedir.
IV
1480
Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin
hangilerinde sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinin yü-
rütüldüğü söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
DI ve III
E) III ve IV

9. Gelişmiş ülkelerde kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar di- kilerek sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri yürütülmektedir. IV 1480 Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangilerinde sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinin yü- rütüldüğü söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III DI ve III E) III ve IV