Soru:

9. Göçebe toplulukların hayvancılık yapmak için yazın ot örtüsü- nün zengin olduğu yerlere yaptıkları geçici yerleşmelere oba de

9.
Göçebe toplulukların hayvancılık yapmak için yazın ot örtüsü-
nün zengin olduğu yerlere yaptıkları geçici yerleşmelere oba
denir.
IV
Özellikle alpin çayır kuşağının bulunduğu alanlar oba yerle-
şimlerine uygun olduğu bilindiğine göre haritada numarala-
nan alanlardan hangileri oba yerleşimlerine uygun değildir?
A) I ve II
B) I ve III
c) II ve III
E) I ve V
DII ve IV

9. Göçebe toplulukların hayvancılık yapmak için yazın ot örtüsü- nün zengin olduğu yerlere yaptıkları geçici yerleşmelere oba denir. IV Özellikle alpin çayır kuşağının bulunduğu alanlar oba yerle- şimlerine uygun olduğu bilindiğine göre haritada numarala- nan alanlardan hangileri oba yerleşimlerine uygun değildir? A) I ve II B) I ve III c) II ve III E) I ve V DII ve IV