Soru:

9. Görselde görüldüğü gibi dik yamaçlarda taraçalandır- ma yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Heyelan oluşumunun

9.
Görselde görüldüğü gibi dik yamaçlarda taraçalandır-
ma yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heyelan oluşumunun engellenmesi
B) Erozyon oluşumunun etkisinin azaltılması
C) Buzul aşındırmasının engellenmesi
D) Karstik aşınmanın etkisinin azaltılması
E) Yüzey su akışının artırılmak istenmesi

9. Görselde görüldüğü gibi dik yamaçlarda taraçalandır- ma yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Heyelan oluşumunun engellenmesi B) Erozyon oluşumunun etkisinin azaltılması C) Buzul aşındırmasının engellenmesi D) Karstik aşınmanın etkisinin azaltılması E) Yüzey su akışının artırılmak istenmesi