Soru:

9. Hollanda, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa gibi ge- lişmiş ekonomiye sahip olan ülkelerde sağlık imkanla- ri ve ortalama ö

9.
Hollanda, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa gibi ge-
lişmiş ekonomiye sahip olan ülkelerde sağlık imkanla-
ri ve ortalama ömür beklentisi çok yüksek olmasına
karşın ölüm oranları gelişmekte olan ve gelişememiş
ülkelere göre yüksektir.
co
Bu tip ülkelerde bu durumun ortaya çıkmasında,
Lİç karışıklıklar ve terör olaylarının yaşaması
Yaşlı nüfus oranlarının fazla olması
Çevre sorunlarının fazla olması
IV Salgın hastalıkların yaygın olması
V. Diğer ülkelerden göçler almaları
gelişmelerinden hangisinin neden olduğu söylen-
PEN
ebilir?
A)I
B) II
C) III
D) IV
E) V

9. Hollanda, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa gibi ge- lişmiş ekonomiye sahip olan ülkelerde sağlık imkanla- ri ve ortalama ömür beklentisi çok yüksek olmasına karşın ölüm oranları gelişmekte olan ve gelişememiş ülkelere göre yüksektir. co Bu tip ülkelerde bu durumun ortaya çıkmasında, Lİç karışıklıklar ve terör olaylarının yaşaması Yaşlı nüfus oranlarının fazla olması Çevre sorunlarının fazla olması IV Salgın hastalıkların yaygın olması V. Diğer ülkelerden göçler almaları gelişmelerinden hangisinin neden olduğu söylen- PEN ebilir? A)I B) II C) III D) IV E) V