Soru:

9. Türkiye'nin deniz seviyesine indirgen- miş bir izoterm haritasında aşağıda- kilerin hangisinde enleme bağlı bölge içi sıcaklı

9. Türkiye'nin deniz seviyesine indirgen-
miş bir izoterm haritasında aşağıda-
kilerin hangisinde enleme bağlı bölge
içi sıcaklık farkının diğerlerinden daha
fazla olması beklenir?
A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C Doğu Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi
E) Marmara Bölgesi

9. Türkiye'nin deniz seviyesine indirgen- miş bir izoterm haritasında aşağıda- kilerin hangisinde enleme bağlı bölge içi sıcaklık farkının diğerlerinden daha fazla olması beklenir? A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi C Doğu Anadolu Bölgesi D) Akdeniz Bölgesi E) Marmara Bölgesi