Soru:

9. Ülkemizde oluşan dağların oluşum dönemleri birbirin- den farklıdır. Dağların yükseltileri dış kuvvetler tara- fından ne kadar

9. Ülkemizde oluşan dağların oluşum dönemleri birbirin-
den farklıdır. Dağların yükseltileri dış kuvvetler tara-
fından ne kadar aşındıkları ile ilişkilidir. Yaşlı dağlarda
aşınma düzeyi yüksek, yükselti ise daha azdır.
1
5
4
3
2
Buna göre yukarıdaki dağlardan hangisi bu duru-
ma örnek gösterilebilir?
A) 5 B) 4
C) 3
C) 2 E) 1

9. Ülkemizde oluşan dağların oluşum dönemleri birbirin- den farklıdır. Dağların yükseltileri dış kuvvetler tara- fından ne kadar aşındıkları ile ilişkilidir. Yaşlı dağlarda aşınma düzeyi yüksek, yükselti ise daha azdır. 1 5 4 3 2 Buna göre yukarıdaki dağlardan hangisi bu duru- ma örnek gösterilebilir? A) 5 B) 4 C) 3 C) 2 E) 1