Soru:

9. za x Haritadaki X, Y, Z yörelerindeki yerleşme özellikleriyle ilgili, 1. X yöresindeki yerleşme üst siniri, diğerlerindekinde

9.
za
x
Haritadaki X, Y, Z yörelerindeki yerleşme
özellikleriyle ilgili,
1. X yöresindeki yerleşme üst siniri,
diğerlerindekinden alçaktır.
II. Y yöresindeki idari kentler gelişmiştir.
III. Z yöresi, yeryüzünün ilk yerleşim alanlarındandır
IV. Y yöresindeki kırsal nüfus oranı diğerlerinkinden
fazladır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I ve Il
B) I ve I
C) II ve IH
D) II ve IV
E) III ve IV

9. za x Haritadaki X, Y, Z yörelerindeki yerleşme özellikleriyle ilgili, 1. X yöresindeki yerleşme üst siniri, diğerlerindekinden alçaktır. II. Y yöresindeki idari kentler gelişmiştir. III. Z yöresi, yeryüzünün ilk yerleşim alanlarındandır IV. Y yöresindeki kırsal nüfus oranı diğerlerinkinden fazladır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) I ve Il B) I ve I C) II ve IH D) II ve IV E) III ve IV