Soru:

A A 11.Sınıf/Sosyal Bilimler 16. Devletlerin bilinçli olarak, nüfusun artış hızını (Doğurganlığı). niteliğini (Eğitim) ve dağılm

A
A
11.Sınıf/Sosyal Bilimler
16. Devletlerin bilinçli olarak, nüfusun artış hızını (Doğurganlığı).
niteliğini (Eğitim) ve dağılmini (Kır-Kent) değiştirmeye
yönelik her türlü uygulamasına nüfus politikası adı verilir,
Bu politika, ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte,
gelişmişlik düzeyi birbirine yakın olan ülkelerdeki uygula-
malar büyük ölçüde benzerlik göstermektedir
Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisi diğerle-
rinden farklı bir nüfus politikası uygular?
A) Çin
B) Almanya C) Rusya
D) Meksika
E). Fransa

A A 11.Sınıf/Sosyal Bilimler 16. Devletlerin bilinçli olarak, nüfusun artış hızını (Doğurganlığı). niteliğini (Eğitim) ve dağılmini (Kır-Kent) değiştirmeye yönelik her türlü uygulamasına nüfus politikası adı verilir, Bu politika, ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte, gelişmişlik düzeyi birbirine yakın olan ülkelerdeki uygula- malar büyük ölçüde benzerlik göstermektedir Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisi diğerle- rinden farklı bir nüfus politikası uygular? A) Çin B) Almanya C) Rusya D) Meksika E). Fransa