Soru:

A A 19. Rüzgâr gücüyle elektrik üretmeyi planlayan bir yatırım- cinin, rüzgâr türbinlerinin kuruluş yerini belirlerken; I. hâkim

A
A
19. Rüzgâr gücüyle elektrik üretmeyi planlayan bir yatırım-
cinin, rüzgâr türbinlerinin kuruluş yerini belirlerken;
I. hâkim rüzgâr yönü,
W. rüzgârın sıcaklığa etkisi,
III. ortalama rüzgâr hizi,
IV. matematik konum
özelliklerinden hangilerini göz önünde bulundurmasi-
na gerek yoktur?
A) I ve II
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
EST

A A 19. Rüzgâr gücüyle elektrik üretmeyi planlayan bir yatırım- cinin, rüzgâr türbinlerinin kuruluş yerini belirlerken; I. hâkim rüzgâr yönü, W. rüzgârın sıcaklığa etkisi, III. ortalama rüzgâr hizi, IV. matematik konum özelliklerinden hangilerini göz önünde bulundurmasi- na gerek yoktur? A) I ve II B) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV EST