Soru:

A A A Sosyal Bilimler 9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar boyanarak gösterilmiştir. SU som uloso Buna göre farklı kriterlere göre

A
A
A
Sosyal Bilimler
9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar boyanarak gösterilmiştir.
SU
som
uloso
Buna göre farklı kriterlere göre oluşturulan bu alan-
larda aşağıdaki bölgelerden hangisi gösterilmemiş
tir?
A) Çöl bölgesi
lepne be
B) Dağlık bölge
C) Sanayi bölgesi
D) Turizm bölgesi
emo o
E) Muson iklim bölgesi
Omsholm
smo morate
Brno ha
money
10. Aşağıda bir afetin oluşmasına neden olan bazı faktörler
verilmiştir.

A A A Sosyal Bilimler 9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar boyanarak gösterilmiştir. SU som uloso Buna göre farklı kriterlere göre oluşturulan bu alan- larda aşağıdaki bölgelerden hangisi gösterilmemiş tir? A) Çöl bölgesi lepne be B) Dağlık bölge C) Sanayi bölgesi D) Turizm bölgesi emo o E) Muson iklim bölgesi Omsholm smo morate Brno ha money 10. Aşağıda bir afetin oluşmasına neden olan bazı faktörler verilmiştir.