Soru:

A A Bir ülkede, nüfus artışı ekonomiye olumlu yönde etki 8. ediyorsa bu ülkeyle ilgili olarak, Ekonomik yönden gelişmiştir. (II.

A
A
Bir ülkede, nüfus artışı ekonomiye olumlu yönde etki
8.
ediyorsa bu ülkeyle ilgili olarak,
Ekonomik yönden gelişmiştir.
(II. Çalışanların önemli bölümü sanayi ve hizmet sektörle.
HowL
rindedir.
III. Bağımlı nüfus oranı fazladır.
IV. İşsizlik oranı fazladır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) Il ve III
D) Il ve IV
E) H ve IV
Aşağıdaki grafikte, bir merkezde üç ayrı zaman diliminde
ölçülen mutlak ve maksimum nem miktarları verilmiştir.
Mutlak nem
Maksimum nem
g/m3
20-

A A Bir ülkede, nüfus artışı ekonomiye olumlu yönde etki 8. ediyorsa bu ülkeyle ilgili olarak, Ekonomik yönden gelişmiştir. (II. Çalışanların önemli bölümü sanayi ve hizmet sektörle. HowL rindedir. III. Bağımlı nüfus oranı fazladır. IV. İşsizlik oranı fazladır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II B) I ve IV C) Il ve III D) Il ve IV E) H ve IV Aşağıdaki grafikte, bir merkezde üç ayrı zaman diliminde ölçülen mutlak ve maksimum nem miktarları verilmiştir. Mutlak nem Maksimum nem g/m3 20-