Soru:

A A OTTYA --1 -Yella ley PLM/010/21 aylık 36. Belirli bir bölgede yaşayan sürekli etkileşim hâlinde bulunan canlı ve cansız öğel

A
A
OTTYA
--1
-Yella ley PLM/010/21
aylık
36. Belirli bir bölgede yaşayan sürekli etkileşim
hâlinde bulunan canlı ve cansız öğelerin tümüne
X.......... denir.
aklık
Benzer bitki ve hayvan topluluklarından oluşan
Y
ekosistemlere
.... denir.
35
+30
Bu cümlelerde numaralanmış boşluklara aşağıdaki
kavramlardan hangileri getirilmelidir?
+25
X
Y
+20
A)
Ekosistem
Tur
+15
Endemnik
- 10
Biyom
-5
B) Relikt
C) Ekosistem
D) Ekoloji
E Habitat
a
Habitat
0
Biyom
op mit noche
sha
alır.
elle
Yayınevi
an

A A OTTYA --1 -Yella ley PLM/010/21 aylık 36. Belirli bir bölgede yaşayan sürekli etkileşim hâlinde bulunan canlı ve cansız öğelerin tümüne X.......... denir. aklık Benzer bitki ve hayvan topluluklarından oluşan Y ekosistemlere .... denir. 35 +30 Bu cümlelerde numaralanmış boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir? +25 X Y +20 A) Ekosistem Tur +15 Endemnik - 10 Biyom -5 B) Relikt C) Ekosistem D) Ekoloji E Habitat a Habitat 0 Biyom op mit noche sha alır. elle Yayınevi an