Soru:

A A Sosyal Bilimler 7. Aşağıdaki haritada nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar farklı renkle gösterilmiştir. Bu alanlarda nüfusun

A
A
Sosyal Bilimler
7. Aşağıdaki haritada nüfusun seyrek olduğu bazı
alanlar farklı renkle gösterilmiştir.
Bu alanlarda nüfusun seyrek olmasında etkili
olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Iklimin elverişsiz olması
B) Toprağın verimsiz olması
C) Ulaşım koşullarının yetersiz olması
Bitki örtüsünün seyrek olması
E) Yer şekillerinin elverişsiz olması

A A Sosyal Bilimler 7. Aşağıdaki haritada nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar farklı renkle gösterilmiştir. Bu alanlarda nüfusun seyrek olmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Iklimin elverişsiz olması B) Toprağın verimsiz olması C) Ulaşım koşullarının yetersiz olması Bitki örtüsünün seyrek olması E) Yer şekillerinin elverişsiz olması