Soru:

A A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 37. İslamiyet'in kabulüyle Türkler tarafından göçebe yaşam tarzı yavaş yavaş terk e

A
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
37. İslamiyet'in kabulüyle Türkler tarafından göçebe yaşam
tarzı yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış ve bu doğ-
rultuda IX. yüzyıldan itibaren önemli Türk-İslam şehirleri
ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri değil-
dir?
A) Bağdat
B) Taşkent
Buhara
Sout
D) Fergana
E) Tebriz
39. Aşağıda Türk
blot lerinden birin
Ulaşım v
Başta ya
liştirmek
• Doğal
mak
Bölgen
Bazı öze
aşağıdal
A) Doğu
B) Yeşi
C Doğ

A A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 37. İslamiyet'in kabulüyle Türkler tarafından göçebe yaşam tarzı yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış ve bu doğ- rultuda IX. yüzyıldan itibaren önemli Türk-İslam şehirleri ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri değil- dir? A) Bağdat B) Taşkent Buhara Sout D) Fergana E) Tebriz 39. Aşağıda Türk blot lerinden birin Ulaşım v Başta ya liştirmek • Doğal mak Bölgen Bazı öze aşağıdal A) Doğu B) Yeşi C Doğ