Soru:

A A TYT / Sosyal Bilimler 11. 9. Aşağıdaki tabloda beş ülkenin 2015 yılına ait doğum ve ölüm oranları verilmiştir. Olüm oranı Ül

A
A
TYT / Sosyal Bilimler
11.
9. Aşağıdaki tabloda beş ülkenin 2015 yılına ait doğum ve
ölüm oranları verilmiştir.
Olüm oranı
Ülke
Doğum orani
(%)
35.8
Felsefe
uzun bir
felsefe
veren d
soru sa
gerçek
(%)
8.8
Liberya
Japonya
8.4
9.9
Italya
8.6
10.2
4.7
9.3
Singapur
Honduras
23
4.8
Konus
Sadece tablodaki bilgilerden aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Verilen ülkelerden Japonya ve İtalya'nın nüfusu
azalmaktadir.
BY Singapur ve Honduras'ta ölüm oranları daha düşük-
tür.
"Ne tu
uzma
örne!
C Ulkelerin gelişmişlik düzeyleri farklıdır.
A) B
b
Liberya'da nüfusun iki katına çıkma süresi daha ki-
sadır.
BE
C)
Liberya ve Honduras'ta erkek nüfusun oranı daha
fazladır.
Palme Yayınevi
D)
E

A A TYT / Sosyal Bilimler 11. 9. Aşağıdaki tabloda beş ülkenin 2015 yılına ait doğum ve ölüm oranları verilmiştir. Olüm oranı Ülke Doğum orani (%) 35.8 Felsefe uzun bir felsefe veren d soru sa gerçek (%) 8.8 Liberya Japonya 8.4 9.9 Italya 8.6 10.2 4.7 9.3 Singapur Honduras 23 4.8 Konus Sadece tablodaki bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Verilen ülkelerden Japonya ve İtalya'nın nüfusu azalmaktadir. BY Singapur ve Honduras'ta ölüm oranları daha düşük- tür. "Ne tu uzma örne! C Ulkelerin gelişmişlik düzeyleri farklıdır. A) B b Liberya'da nüfusun iki katına çıkma süresi daha ki- sadır. BE C) Liberya ve Honduras'ta erkek nüfusun oranı daha fazladır. Palme Yayınevi D) E