Soru:

A) B C EYG ma 12 10. Ekreth Yukarıdaki haritada verilen taralı alanlarda aşa- ğıdaki doğal afetlerden hangisi daha fazla yaşa- n

A)
B
C
EYG
ma
12
10.
Ekreth
Yukarıdaki haritada verilen taralı alanlarda aşa-
ğıdaki doğal afetlerden hangisi daha fazla yaşa-
nir?
Tropikal siklon
B) Heyelan
C) Sel ve aşkın
por
D Kuraklık
E) Tektonik
deprem
15

A) B C EYG ma 12 10. Ekreth Yukarıdaki haritada verilen taralı alanlarda aşa- ğıdaki doğal afetlerden hangisi daha fazla yaşa- nir? Tropikal siklon B) Heyelan C) Sel ve aşkın por D Kuraklık E) Tektonik deprem 15