Soru:

A) B) il C) III DJ IV E) V 17) Ülkeler sahip oldukları fazla kaynaklan ve ürettikleri mallan başka ülkelere satıp ihtiyaçlan ola

A)
B) il
C) III
DJ IV
E) V
17) Ülkeler sahip oldukları fazla kaynaklan ve ürettikleri
mallan başka ülkelere satıp ihtiyaçlan olan ürünleri de başka
ülkelerden alırlar. Bu olay sonucunda küresel ticaret ortaya
çıkar.
Buna göre bir ülkede mamul madde üretiminin artmasına
bağlı aşağıdaki durumlardan hangisinde bir artış olması
beklenemez?
A) Enerji tüketiminde
B) Ulaşım olanaklannda
C) Ham madde ihracatında
D) Dış ticaret hacminde
E) Pazarlama ve rekabet gücünde

A) B) il C) III DJ IV E) V 17) Ülkeler sahip oldukları fazla kaynaklan ve ürettikleri mallan başka ülkelere satıp ihtiyaçlan olan ürünleri de başka ülkelerden alırlar. Bu olay sonucunda küresel ticaret ortaya çıkar. Buna göre bir ülkede mamul madde üretiminin artmasına bağlı aşağıdaki durumlardan hangisinde bir artış olması beklenemez? A) Enerji tüketiminde B) Ulaşım olanaklannda C) Ham madde ihracatında D) Dış ticaret hacminde E) Pazarlama ve rekabet gücünde