Soru:

A) B) Varşova Pakti C) 1921 Ankara Antlaşması D) Milletler Cemiyeti'ne katılması E) Londra Konferansı final dergisi 6. Aşağıda b

A)
B) Varşova Pakti
C) 1921 Ankara Antlaşması
D) Milletler Cemiyeti'ne katılması
E) Londra Konferansı
final dergisi
6.
Aşağıda bir ülkeye ait nüfusun yaş gruplarına
göre dağılımı verilmiştir.
65 +
60-64-
55-59
50-54
45-49
40-44-
35-39-
30-34-
25-29
20-24–
15-19
10-14
5-9
0-4
8.
Buna göre, belirtilen ülke hakkında aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Okul çağındaki nüfus fazladır.
B) İnsani gelişim endekst yüksektir.
C) Demografik yatirımlara, duyulan ihtiyaç
fazladı
D) Doğal nüfus artış hızı fazladır.
E) Doğal faktörlerin yaşam üzerinde etkisi
fazladır.
12

A) B) Varşova Pakti C) 1921 Ankara Antlaşması D) Milletler Cemiyeti'ne katılması E) Londra Konferansı final dergisi 6. Aşağıda bir ülkeye ait nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı verilmiştir. 65 + 60-64- 55-59 50-54 45-49 40-44- 35-39- 30-34- 25-29 20-24– 15-19 10-14 5-9 0-4 8. Buna göre, belirtilen ülke hakkında aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) Okul çağındaki nüfus fazladır. B) İnsani gelişim endekst yüksektir. C) Demografik yatirımlara, duyulan ihtiyaç fazladı D) Doğal nüfus artış hızı fazladır. E) Doğal faktörlerin yaşam üzerinde etkisi fazladır. 12