Soru:

A TY 15. Bir besin zincirinde yer alan canlılar ve madde geçişleri aşağı daki şemada gösterilmiştir. 17. E E celtilerden I ve Il

A
TY
15. Bir besin zincirinde yer alan canlılar ve madde geçişleri aşağı
daki şemada gösterilmiştir.
17.
E
E
celtilerden I ve Il
Sidi, mi numarali
ince bekletilerek
X
ot
Çekirge
Kuzgun
Y
II
turnusol ka-
an turnusol
Bu besin zinciri ile ilgili,
1. Bir trofi

A TY 15. Bir besin zincirinde yer alan canlılar ve madde geçişleri aşağı daki şemada gösterilmiştir. 17. E E celtilerden I ve Il Sidi, mi numarali ince bekletilerek X ot Çekirge Kuzgun Y II turnusol ka- an turnusol Bu besin zinciri ile ilgili, 1. Bir trofik düzeyden bir üst düzeye aktarılan enerjinin genel- likle %90'ı isi olarak kaybedilir. II. X canlısı yırtıcı bir kuş türü olabilir. III. Y canlısı, sindirim enzimlerini ekzositoz olayı ile hücre dışı- na salgılayamaz. ifadelerinden hangileri doğrudur? oluşturan neklendi- A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) II ve IT E) I, II ve III 4. OPRAK

Soru Çözümünü Göster