Soru:

A TYT Deneme Sınavı - 5 7. Bir ülkede sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla geliş- mesi aşağıdaki sonuçlardan hangisinin doğmasın

A
TYT Deneme Sınavı - 5
7.
Bir ülkede sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla geliş-
mesi aşağıdaki sonuçlardan hangisinin doğmasına
neden olmaz?
A) Çevre sorunlarının artmasına
B) Çarpık kentleşmenin yaygınlaşmasına
C) Konut yapı malzemesi olarak doğadan daha fazla ya-
rarlanılmasına
D) Kırdan kente göçün hızlanmasına
E) Nüfusun ülke geneline daha dengesiz dağılmasına

A TYT Deneme Sınavı - 5 7. Bir ülkede sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla geliş- mesi aşağıdaki sonuçlardan hangisinin doğmasına neden olmaz? A) Çevre sorunlarının artmasına B) Çarpık kentleşmenin yaygınlaşmasına C) Konut yapı malzemesi olarak doğadan daha fazla ya- rarlanılmasına D) Kırdan kente göçün hızlanmasına E) Nüfusun ülke geneline daha dengesiz dağılmasına