Soru:

A TYT/Sosyal Bilimler Türkiye'de göçlerin artmasıyla ortaya çıkan sonuçlardan bazıları şunlardır: > Kent içi ulaşım sıkıntıların

A
TYT/Sosyal Bilimler
Türkiye'de göçlerin artmasıyla ortaya çıkan sonuçlardan
bazıları şunlardır:
> Kent içi ulaşım sıkıntılarının yaşanması
> Kentlerde eğitim hizmetlerinin yetersiz kalması
> Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
> Konuta olan ihtiyacın artması
Bu sorunlar haritada verilen illerimizden hangisinde
daha fazla görülür?
Muğla
B) Erzurum
A) Samsun
D) Konya
E) Bursa
A
B
Do
içir
bö
Yayınevi

A TYT/Sosyal Bilimler Türkiye'de göçlerin artmasıyla ortaya çıkan sonuçlardan bazıları şunlardır: > Kent içi ulaşım sıkıntılarının yaşanması > Kentlerde eğitim hizmetlerinin yetersiz kalması > Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması > Konuta olan ihtiyacın artması Bu sorunlar haritada verilen illerimizden hangisinde daha fazla görülür? Muğla B) Erzurum A) Samsun D) Konya E) Bursa A B Do içir bö Yayınevi