Soru:

"al *** 1. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştiği yerlerdeki bir yerleşim biriminin sosyokültürel hayatın- da de

"al
***
1. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştiği
yerlerdeki bir yerleşim biriminin sosyokültürel hayatın-
da değişim daha hızlıdır?
A) Demir-çelik endüstrisinin
B) Tarımsal etkinliklerin
Madenciliğin
D) Orman ürünlerinin
E) Balıkçılığın

"al *** 1. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştiği yerlerdeki bir yerleşim biriminin sosyokültürel hayatın- da değişim daha hızlıdır? A) Demir-çelik endüstrisinin B) Tarımsal etkinliklerin Madenciliğin D) Orman ürünlerinin E) Balıkçılığın