Soru:

al 19. Bir ailenin aylık giderlerinin dağılımını göstermek için kullanmak daha uygundur. Işık İstanbul'daki barajların aralık ay

al
19.
Bir ailenin aylık giderlerinin dağılımını
göstermek için
kullanmak
daha uygundur.
Işık
İstanbul'daki barajların aralık ayında-
ki doluluk oranını karşılaştırmak için
kullanmak daha uy-
gundur.
Hüseyin
Bir ilin saatlere göre hava sıcaklık de-
ğişimini göstermek için
lanmak daha uygundur.
kul-
Merva
Yukarıdaki öğrencilerin söylediği cümlelerde
boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiş-
tir?
A) Daire grafiği - Çizgi grafiği - Sütun grafiği
B) Sütun grafiği - Daire grafiği - Çizgi grafiği
Daire grafiği - Sütun grafiği - Çizgi grafiği
D/ Sütun grafiği-Çizgi grafiği - Daire grafiği
20. Alanı 118 m2 olan bir evin dikdörtgen biçimin-
deki odaları ve salonu dışındaki bölümlerinin
toplam alanı 34 m-dir
. Salonun alanı, metre-
kare cinsinden bir tamkare sayıdır ve odaların
alanları toplamından küçüktür.

al 19. Bir ailenin aylık giderlerinin dağılımını göstermek için kullanmak daha uygundur. Işık İstanbul'daki barajların aralık ayında- ki doluluk oranını karşılaştırmak için kullanmak daha uy- gundur. Hüseyin Bir ilin saatlere göre hava sıcaklık de- ğişimini göstermek için lanmak daha uygundur. kul- Merva Yukarıdaki öğrencilerin söylediği cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiş- tir? A) Daire grafiği - Çizgi grafiği - Sütun grafiği B) Sütun grafiği - Daire grafiği - Çizgi grafiği Daire grafiği - Sütun grafiği - Çizgi grafiği D/ Sütun grafiği-Çizgi grafiği - Daire grafiği 20. Alanı 118 m2 olan bir evin dikdörtgen biçimin- deki odaları ve salonu dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34 m-dir . Salonun alanı, metre- kare cinsinden bir tamkare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür.