Ortaokul Matematik Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
B. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin verilen sayılara göre değerlerini bulunuz.
1. 2x + 3 ifadesinin x = 6 için değeri
2. 5t-7 ifadesinin t = 2 için değeri
3. 5m + 10 ifadesinin m = 3 için değeri :
4. 7a+ 3 ifadesinin a = 6 için değeri
5. 3y - 8 ifadesinin y = 5 için değeri
6. 20-7d ifadesinin d = 2 için değeri
7. 3(m + 2) ifadesinin m = 3 için değeri
:.
:,
:.
*84x
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
B. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin verilen sayılara göre değerlerini bulunuz. 1. 2x + 3 ifadesinin x = 6 için değeri 2. 5t-7 ifadesinin t = 2 için değeri 3. 5m + 10 ifadesinin m = 3 için değeri : 4. 7a+ 3 ifadesinin a = 6 için değeri 5. 3y - 8 ifadesinin y = 5 için değeri 6. 20-7d ifadesinin d = 2 için değeri 7. 3(m + 2) ifadesinin m = 3 için değeri :. :, :. *84x
Soru: 2
8saat
A
Kısa kenarı 3 br ve uzun kenarı 12 br olan dikdörtgen
şeklindeki bir kumaş A ve B bulundukları kenarların
orta noktaları olmak üzere, Şekil-1'deki gibi [AB] bo-
yunca katlanıp Şekil-2 elde ediliyor.
3br
*******
A) 24 + 3π
C) 24 + 6
Şekil 1
12br
B
Araç
X saat
24
A
3
B
Şekil 2
Sonra katlanan bu kumaştan Şekil-3'teki gibi kısa ke-
nar çap olacak şekilde bir yarım daire kesilip atılıyor.
bbp
B) 12 + 6
D) 12 + 12π
Şekil 3
Buna göre, kalan kumaş açıldığında oluşturduğu
şeklin çevresi kaç birimdir?
360
Ankara Yayıncıl
Fotor
Soru:
Bir bankada
ise dakikad
yıda fatura
ye başlıyor
Buna göre
tir?
A) 120
1.5.6
9br
Güçlendiren Sayısal Mantık ve M
Ortaokul Matematik
Dik Prizmalar
Soru: 2 8saat A Kısa kenarı 3 br ve uzun kenarı 12 br olan dikdörtgen şeklindeki bir kumaş A ve B bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere, Şekil-1'deki gibi [AB] bo- yunca katlanıp Şekil-2 elde ediliyor. 3br ******* A) 24 + 3π C) 24 + 6 Şekil 1 12br B Araç X saat 24 A 3 B Şekil 2 Sonra katlanan bu kumaştan Şekil-3'teki gibi kısa ke- nar çap olacak şekilde bir yarım daire kesilip atılıyor. bbp B) 12 + 6 D) 12 + 12π Şekil 3 Buna göre, kalan kumaş açıldığında oluşturduğu şeklin çevresi kaç birimdir? 360 Ankara Yayıncıl Fotor Soru: Bir bankada ise dakikad yıda fatura ye başlıyor Buna göre tir? A) 120 1.5.6 9br Güçlendiren Sayısal Mantık ve M
Oksijen Yayınları
2.
2
4
24
Aşağıdaki şekilde özdeş A, B ve C kapları görülmektedir. Bu kaplardaki sıvıların kütlesi sıvıların yüksekliği ile doğru orantılıdır.
Kapların altında yazan kütle değerleri kap ve kap içerisindeki sıvının toplam kütle değerleridir.
17
217
X
A) 210
6 8/2010
34
2 mm
A
17 gram
sy
Buna göre, C kabındaki sıvının kütlesi kaç gramdır?
4 mm
B) 211
B
25 gram
2
2+y=17
C) 212
4
45 mm
25
D) 213
nd ho
e!
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
Oksijen Yayınları 2. 2 4 24 Aşağıdaki şekilde özdeş A, B ve C kapları görülmektedir. Bu kaplardaki sıvıların kütlesi sıvıların yüksekliği ile doğru orantılıdır. Kapların altında yazan kütle değerleri kap ve kap içerisindeki sıvının toplam kütle değerleridir. 17 217 X A) 210 6 8/2010 34 2 mm A 17 gram sy Buna göre, C kabındaki sıvının kütlesi kaç gramdır? 4 mm B) 211 B 25 gram 2 2+y=17 C) 212 4 45 mm 25 D) 213 nd ho e!
vodafone TR 4G
15.
0
E
A) 3x - 260
11:47
(x + 40) cm
B) 2x - 160
S AVARIVOL THRE
Bilgi: Bir basketbol topunun çapı (x - 100) cm'dir.
Şekildeki gibi basket atışı yapan Atilla, basketbol topunu en az kaç cm daha yükseğe atarsa, basket topu pota seviyesinin
üstüne çıkar?
C) x + 60
%72
(3x - 120) cm
D) x - 60
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
vodafone TR 4G 15. 0 E A) 3x - 260 11:47 (x + 40) cm B) 2x - 160 S AVARIVOL THRE Bilgi: Bir basketbol topunun çapı (x - 100) cm'dir. Şekildeki gibi basket atışı yapan Atilla, basketbol topunu en az kaç cm daha yükseğe atarsa, basket topu pota seviyesinin üstüne çıkar? C) x + 60 %72 (3x - 120) cm D) x - 60
1. Kenar uzunluğu a br olan kare şeklindeki kartondan
kenarları b br olan kare şeklindeki dört özdeş kare
çıkartılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir.
b
b
9
Bu şeklin çevre uzunluğu 40 br, alanı 20 br²
olduğuna göre (a-2b) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
1. Kenar uzunluğu a br olan kare şeklindeki kartondan kenarları b br olan kare şeklindeki dört özdeş kare çıkartılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. b b 9 Bu şeklin çevre uzunluğu 40 br, alanı 20 br² olduğuna göre (a-2b) ifadesinin değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
1.
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
İki terimin toplamınm karesi, bu iki terimin kareleri ve bu iki terimin çarpımının iki katının toplamına
eşittir.
Ön yüzü turuncu arka yüzü mavi, kısa kenarı (2x + 4) cm ve uzun kenarı (3x + 6) cm olan dikdörtgen
şeklindeki kağıt Şekil 1'deki gibi verilmiştir.
3x + 6
C
D
2x + 4
2
A) x² + 4
2
(a + b)² = a + 2ab + b²
A
B
D
A
2
B) x² +9
K
C
Şekil 2
B
D
K
Şekil 1
Şekil 1'deki dikdörtgen, Şekil 2'deki gibi BC], [AB] kenarı üzerine gelecek biçimde, sonra ise
Şekil 3'teki gibi A noktası [KC] üzerine gelecek biçimde katlanmıştır.
C) x² + 4x + 4
Şekil 3
Buna göre, Şekil 3'teki turuncu boyalı bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebir-
sel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
B
D) x² + 6x + 9
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler İki terimin toplamınm karesi, bu iki terimin kareleri ve bu iki terimin çarpımının iki katının toplamına eşittir. Ön yüzü turuncu arka yüzü mavi, kısa kenarı (2x + 4) cm ve uzun kenarı (3x + 6) cm olan dikdörtgen şeklindeki kağıt Şekil 1'deki gibi verilmiştir. 3x + 6 C D 2x + 4 2 A) x² + 4 2 (a + b)² = a + 2ab + b² A B D A 2 B) x² +9 K C Şekil 2 B D K Şekil 1 Şekil 1'deki dikdörtgen, Şekil 2'deki gibi BC], [AB] kenarı üzerine gelecek biçimde, sonra ise Şekil 3'teki gibi A noktası [KC] üzerine gelecek biçimde katlanmıştır. C) x² + 4x + 4 Şekil 3 Buna göre, Şekil 3'teki turuncu boyalı bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebir- sel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B D) x² + 6x + 9
40
DE
120
18 Şekilde PR // [TE, m(SPR) = 70° ve
m(PST) = 55° dir.
P
P70°
A) 105
55%
T
Buna göre m(STE) kaç derecedir?
B) 115
?
C) 125 D) 135
19 Şekilde [AC]
m(BAC)=x, 1
m(FDE)=2a
a=20
x=20
y=20
171
Buna g
cedir?
A) 20
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
40 DE 120 18 Şekilde PR // [TE, m(SPR) = 70° ve m(PST) = 55° dir. P P70° A) 105 55% T Buna göre m(STE) kaç derecedir? B) 115 ? C) 125 D) 135 19 Şekilde [AC] m(BAC)=x, 1 m(FDE)=2a a=20 x=20 y=20 171 Buna g cedir? A) 20
10.
▼
▼
C) III
9V 3100
I. Şekil
II. Şekil
III. Şekil
Yukarıdaki şekillerden biri diğerlerinden farklı bir kurala göre oluşturulmuştur.
Buna göre kaç numaralı şekil farklıdır?
A) I
B) II
IV. Şekil
D) IV
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
10. ▼ ▼ C) III 9V 3100 I. Şekil II. Şekil III. Şekil Yukarıdaki şekillerden biri diğerlerinden farklı bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre kaç numaralı şekil farklıdır? A) I B) II IV. Şekil D) IV
18. Aşağıda kibritlerle oluşturulmuş iki farklı şekil örüntüsünün üçer adımı verilmiştir.
1. Örüntü
1. adım
1. adım
2. adım
L
2. Örüntü
I
2. adım
3. adım
7
3. adim
Adım sayısı n olmak üzere 1. örüntüde adım sayısı ile kibrit sayısı arasındaki ilişki K n+ Akuralı ile 2. örüntüde
ise L n + B kuralı ile gösteriliyor.
Buna göre, aşağıda ilk dört adımı verilen sayı örüntülerinden hangisinin kuralı K n + B'dir?
A) 3, 10, 17, 24
B) 1, 6, 11, 16
C) 2, 8, 14, 20
D) 4, 7, 10, 13
Ortaokul Matematik
Sayı Örüntüleri
18. Aşağıda kibritlerle oluşturulmuş iki farklı şekil örüntüsünün üçer adımı verilmiştir. 1. Örüntü 1. adım 1. adım 2. adım L 2. Örüntü I 2. adım 3. adım 7 3. adim Adım sayısı n olmak üzere 1. örüntüde adım sayısı ile kibrit sayısı arasındaki ilişki K n+ Akuralı ile 2. örüntüde ise L n + B kuralı ile gösteriliyor. Buna göre, aşağıda ilk dört adımı verilen sayı örüntülerinden hangisinin kuralı K n + B'dir? A) 3, 10, 17, 24 B) 1, 6, 11, 16 C) 2, 8, 14, 20 D) 4, 7, 10, 13
4.
Malzeme
Un
Tuz
Maya
Yağ
Kütle (gr)
360
10
15
90
Yukarıdaki tabloda ekmek yapımı için gerekli malzeme-
ler kütleleri ile verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mayanın kütlesinin tuzun kütlesine oranı tür.
3
B) Yağın kütlesinin unun kütlesine oranı
C) Tuzun kütlesinin yağın kütlesine oranı
1 tür.
-'dur.
10
D) Unun kütlesinin mayanın kütlesine oranı 25'tir.
15
10
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar
4. Malzeme Un Tuz Maya Yağ Kütle (gr) 360 10 15 90 Yukarıdaki tabloda ekmek yapımı için gerekli malzeme- ler kütleleri ile verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Mayanın kütlesinin tuzun kütlesine oranı tür. 3 B) Yağın kütlesinin unun kütlesine oranı C) Tuzun kütlesinin yağın kütlesine oranı 1 tür. -'dur. 10 D) Unun kütlesinin mayanın kütlesine oranı 25'tir. 15 10
AKDIN YAYINLARI
A
36=
2.314
cd
9112 1836
f
h
9. Bir doğal sayının tüm çarpanlarının küçükten
büyüğe doğru sıralanışı aşağıda verilmiştir.
a, b, c, d, 6, e, f, g, h
Buna göre a+g+f+d toplamı kaçtır?
A) 30
C) 35
D) 36
B) 32
1+₁ 18+ 12 +4
40+5=45
Ortaokul Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
AKDIN YAYINLARI A 36= 2.314 cd 9112 1836 f h 9. Bir doğal sayının tüm çarpanlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıda verilmiştir. a, b, c, d, 6, e, f, g, h Buna göre a+g+f+d toplamı kaçtır? A) 30 C) 35 D) 36 B) 32 1+₁ 18+ 12 +4 40+5=45
.vodafone TR 4G
Quiz
Sol Kefe
3,600
11:48
Yukandaki eşit kollu teraziye konulan elmaların ve armutların ağırlıkları kendi aralarında eşittir.
Sol kefeye 3 elma ve 2 armut, sağ kefeye ise 4 armut konulduğunda terazi dengede duruyor.
Buna göre, aşağıdaki tabloda doğru ifadenin karşısındaki kutucuğa, yanlış ifadenin karşısındaki kutucuğa konu-
lursa, kutucukların son durumu nasıl olur?
Bir armut 300 gr ise 5 tane elma 1 kg'dir.
Bir elma 100 gr ise, bir armut 200 gr'dir.
B)
Elma ile armutun 1 kg fiyatla eşit ve 2 ₺ olsaydı, 6 t'ye 10 tane armut alan bir
kişi, aynı fiyata 15 tane elma
alabilirdi.
:::
:::
Coco
Sağ Kefe
()
:8080
80
8.
%72
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
.vodafone TR 4G Quiz Sol Kefe 3,600 11:48 Yukandaki eşit kollu teraziye konulan elmaların ve armutların ağırlıkları kendi aralarında eşittir. Sol kefeye 3 elma ve 2 armut, sağ kefeye ise 4 armut konulduğunda terazi dengede duruyor. Buna göre, aşağıdaki tabloda doğru ifadenin karşısındaki kutucuğa, yanlış ifadenin karşısındaki kutucuğa konu- lursa, kutucukların son durumu nasıl olur? Bir armut 300 gr ise 5 tane elma 1 kg'dir. Bir elma 100 gr ise, bir armut 200 gr'dir. B) Elma ile armutun 1 kg fiyatla eşit ve 2 ₺ olsaydı, 6 t'ye 10 tane armut alan bir kişi, aynı fiyata 15 tane elma alabilirdi. ::: ::: Coco Sağ Kefe () :8080 80 8. %72
2 Aşağıda içecek üretimi yapan bir fabrikanın özdeş kutulara iki farklı meyve suyu dolumu yapan makinelerin gör-
selleri verilmiştir.
1. dolum
yapan makine
CC
2. dolum
yapan makine
CC
1. dolum yapan makineye giren boş bir kutuya meyve suyu doldurmak için geçen süre 12 saniye olup dolan ku-
tunun makineden çıkıp bir boş kutunun makineye girmesi için geçen süre 8 saniyedir.
2. dolum yapan makineye giren boş bir kutuya meyve suyu doldurmak için geçen süre 16 saniye olup dolan ku-
tunun makineden çıkıp bir boş kutunun makineye girmesi için geçen süre 11 saniyedir.
Zr
835
Buna göre bu iki dolum makinesine aynı anda birer tane boş kutu girdikten sonra 81. kez iki dolum makine-
sine aynı
anda birer tane boş kutu girene kadar geçen süre dakika cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3²
C) 93
D) 274
912
29
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
2 Aşağıda içecek üretimi yapan bir fabrikanın özdeş kutulara iki farklı meyve suyu dolumu yapan makinelerin gör- selleri verilmiştir. 1. dolum yapan makine CC 2. dolum yapan makine CC 1. dolum yapan makineye giren boş bir kutuya meyve suyu doldurmak için geçen süre 12 saniye olup dolan ku- tunun makineden çıkıp bir boş kutunun makineye girmesi için geçen süre 8 saniyedir. 2. dolum yapan makineye giren boş bir kutuya meyve suyu doldurmak için geçen süre 16 saniye olup dolan ku- tunun makineden çıkıp bir boş kutunun makineye girmesi için geçen süre 11 saniyedir. Zr 835 Buna göre bu iki dolum makinesine aynı anda birer tane boş kutu girdikten sonra 81. kez iki dolum makine- sine aynı anda birer tane boş kutu girene kadar geçen süre dakika cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? A) 3² C) 93 D) 274 912 29
=9
Hazırlayan: Sadettin KARAASLAN
7) Bir manavda bulunan portakallanın sayısının
mandalinaların sayısına oranidir.
Su manavda 49 tane portakal varsa kaç tane manda
lina vardır?
www.derslig.com
9
oranları veriliyor.
a+b=360 olduğuna göre a ve b'yi bulunuz?
11
oranlarına göre,
2m+3m?
3n+2m
6-4 = 24
2m +2m = 4 m
3n +30=bn
Ortaokul Matematik
Oran Orantı
=9 Hazırlayan: Sadettin KARAASLAN 7) Bir manavda bulunan portakallanın sayısının mandalinaların sayısına oranidir. Su manavda 49 tane portakal varsa kaç tane manda lina vardır? www.derslig.com 9 oranları veriliyor. a+b=360 olduğuna göre a ve b'yi bulunuz? 11 oranlarına göre, 2m+3m? 3n+2m 6-4 = 24 2m +2m = 4 m 3n +30=bn
11.
720 m
Yukarıda Hatice Hanım'ın dikdörtgen şeklindeki tarla-
sının kenar uzunlukları verilmiştir. Hatice Hanım bu
tarlasını yaşları 30, 40 ve 45 olan üç çocuğuna yaş-
ları ile orantılı olacak şekilde paylaştıracaktır.
A) 64
Buna göre, Hatice Hanım'ın en büyük oğlunun
payına düşen tarlanın alanı kaç dönümdür?
(1 dönüm = 1000 m²)
230 m
B) 64,8
C) 648
D) 6480
Ortaokul Matematik
Oran Orantı
11. 720 m Yukarıda Hatice Hanım'ın dikdörtgen şeklindeki tarla- sının kenar uzunlukları verilmiştir. Hatice Hanım bu tarlasını yaşları 30, 40 ve 45 olan üç çocuğuna yaş- ları ile orantılı olacak şekilde paylaştıracaktır. A) 64 Buna göre, Hatice Hanım'ın en büyük oğlunun payına düşen tarlanın alanı kaç dönümdür? (1 dönüm = 1000 m²) 230 m B) 64,8 C) 648 D) 6480
10.
Yukarıda bir köprünün maketi verilmiştir. Bu maket
ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır.
1
20000
Köprünün gerçek uzunluğu 4 km olduğuna göre,
hazırlanan makette köprünün uzunluğu kaç san-
timetredire
A) 4
B) 10
C) 20
D) 40
ANALİZİ
Ortaokul Matematik
Oran Orantı
10. Yukarıda bir köprünün maketi verilmiştir. Bu maket ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır. 1 20000 Köprünün gerçek uzunluğu 4 km olduğuna göre, hazırlanan makette köprünün uzunluğu kaç san- timetredire A) 4 B) 10 C) 20 D) 40 ANALİZİ