Soru:

"AL BİLİMLER DENEME 5 7. Aşağıda, bir ülke nüfusunun iki farklı dönemdeki piramidi verilmiştir. Erkek (%) Kadın (%) Yaş 85+ 15 I

"AL BİLİMLER
DENEME 5
7. Aşağıda, bir ülke nüfusunun iki farklı dönemdeki
piramidi verilmiştir.
Erkek (%) Kadın (%)
Yaş
85+
15
II
1
Nüfus piramidi I. durumdan II. duruma
geçince,
1. Doğum oranı düşmüştür.
II. Ortalama yaşam süresi uzamıştır.
III. Çocuk nüfus oranı azalmıştır.
olgularından hangileri gerçekleşmiştir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve 11
E) I ve III

"AL BİLİMLER DENEME 5 7. Aşağıda, bir ülke nüfusunun iki farklı dönemdeki piramidi verilmiştir. Erkek (%) Kadın (%) Yaş 85+ 15 II 1 Nüfus piramidi I. durumdan II. duruma geçince, 1. Doğum oranı düşmüştür. II. Ortalama yaşam süresi uzamıştır. III. Çocuk nüfus oranı azalmıştır. olgularından hangileri gerçekleşmiştir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve 11 E) I ve III