Soru:

an bir belir- e açıl- kalite- n alın- n ge- YGS) Nüfus, Yerleşme ve Nüfus Politikaları 3.1. Çan şeklindeki nüfus piramitleri doğ

an bir
belir-
e açıl-
kalite-
n alın-
n ge-
YGS)
Nüfus, Yerleşme ve Nüfus Politikaları
3.1. Çan şeklindeki nüfus piramitleri doğumların
yeniden artmaya başladığını gösterir.
H. Düzgün üçgen şeklindeki nüfus piramitleri
yüksek doğum ve ölüm oranlarını gösterir.
III. Tabanı hızla daralan nüfus piramitleri yüksek
doğurganlık oranlarını gösterir.
Nüfus piramitlerinin şekil özellikleriyle ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
(2016-LYS/Coğ-1)

an bir belir- e açıl- kalite- n alın- n ge- YGS) Nüfus, Yerleşme ve Nüfus Politikaları 3.1. Çan şeklindeki nüfus piramitleri doğumların yeniden artmaya başladığını gösterir. H. Düzgün üçgen şeklindeki nüfus piramitleri yüksek doğum ve ölüm oranlarını gösterir. III. Tabanı hızla daralan nüfus piramitleri yüksek doğurganlık oranlarını gösterir. Nüfus piramitlerinin şekil özellikleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III (2016-LYS/Coğ-1)