Soru:

Ankara Yayincilik 40. Gelişmişliğin yalnızca ekonomik göstergelere göre ölçüldüğü yaklaşımlara alternatif olarak Birleşmiş Mille

Ankara Yayincilik
40. Gelişmişliğin yalnızca ekonomik göstergelere göre
ölçüldüğü yaklaşımlara alternatif olarak Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı 1990 yılından bu ya-
na her yıl insani Gelişme Endeksi Raporu yayımla-
maktadır. İnsani Gelişme Endeksi; dünya üzerinde
eğitim, sağlık, bireysel özgürlük, yeterli beslenme,
güvenlik, gelir düzeyi, okuryazarlık oranı gibi konu-
larda evrensel bir gelişimi hedefler.
Rinorues
& Sergol
Hindi
Ar
portin
uruguay ?
Austrosa
Buna göre harita üzerinde işaretlenmiş merkez-
lerden hangileri çok yüksek insani gelişme sini-
fında yer almaktadır?

Ankara Yayincilik 40. Gelişmişliğin yalnızca ekonomik göstergelere göre ölçüldüğü yaklaşımlara alternatif olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 1990 yılından bu ya- na her yıl insani Gelişme Endeksi Raporu yayımla- maktadır. İnsani Gelişme Endeksi; dünya üzerinde eğitim, sağlık, bireysel özgürlük, yeterli beslenme, güvenlik, gelir düzeyi, okuryazarlık oranı gibi konu- larda evrensel bir gelişimi hedefler. Rinorues & Sergol Hindi Ar portin uruguay ? Austrosa Buna göre harita üzerinde işaretlenmiş merkez- lerden hangileri çok yüksek insani gelişme sini- fında yer almaktadır?