Soru:

ANLATIM BOZUKLUĞU 3. Fin ya tümü olmalıdır. uyumsuz- bozukluğu şağıdaki amsuzlu- uğu var- İsim tamlamalarında tamlayan ekinin ku

ANLATIM BOZUKLUĞU
3.
Fin ya tümü
olmalıdır.
uyumsuz-
bozukluğu
şağıdaki
amsuzlu-
uğu var-
İsim tamlamalarında tamlayan ekinin kul-
lanılmaması anlatım bozukluğuna sebep
olur. Örneğin "İnsanlar, başarılı olabilmek
için eğitimi göz ardı etmemeleri gerekir."
cümlesinde "insanlar" sözcüğünde tamla-
yan eki (-in) kullanılmadığı için anlatım bo-
zukluğu vardır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlele-
rin hangisinde tamlayan ekinin kullanıl-
mamasından kaynaklanan bir anlatım bo-
zukluğu vardır?
ma ben
erini çi-
nsanlar
şeyleri
Ieri bi-
A) Yeni sözcükler yaratmak için her ulus,
dilinin sunduğu olanaklardan yararlan-
ma yoluna gitmesi gerekir.
B) Dün yapılan törende ikisi öğretmen yir-
mi sekiz öğrenci görev aldı.
C) Geçen ay çıkarılan bu yasadan özel ve
kamu kuruluşu çalışanları yararlanabi-
lecekmiş.
D) Baharda yamaçları süsleyen gelincikle-
rin rengi, kırmızının en sevdiğim tondur.
ği ola-
ar su
dolu-
gon
sozegende hayat var
c

ANLATIM BOZUKLUĞU 3. Fin ya tümü olmalıdır. uyumsuz- bozukluğu şağıdaki amsuzlu- uğu var- İsim tamlamalarında tamlayan ekinin kul- lanılmaması anlatım bozukluğuna sebep olur. Örneğin "İnsanlar, başarılı olabilmek için eğitimi göz ardı etmemeleri gerekir." cümlesinde "insanlar" sözcüğünde tamla- yan eki (-in) kullanılmadığı için anlatım bo- zukluğu vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlele- rin hangisinde tamlayan ekinin kullanıl- mamasından kaynaklanan bir anlatım bo- zukluğu vardır? ma ben erini çi- nsanlar şeyleri Ieri bi- A) Yeni sözcükler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanaklardan yararlan- ma yoluna gitmesi gerekir. B) Dün yapılan törende ikisi öğretmen yir- mi sekiz öğrenci görev aldı. C) Geçen ay çıkarılan bu yasadan özel ve kamu kuruluşu çalışanları yararlanabi- lecekmiş. D) Baharda yamaçları süsleyen gelincikle- rin rengi, kırmızının en sevdiğim tondur. ği ola- ar su dolu- gon sozegende hayat var c